پایان نامه با کلید واژه های روشهاي، نهاننگاري، استگانوگرافي

پربارتر نمودن اين تحقيق مساعدت فرموده از خداوند منّان آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون براي ايشان در تمامي عرصه‌هاي زندگي را مسئلت مي نمايم. و تقديم به تمامي محققان کل دورانها که رنج لحظه لحظه اشان در اين مدت برايم ملموس شد و اين خرد در برابر آن بيکران ادامه مطلب…