برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

مقاله درباره تجانس

فسون ساز‏ي و نيرنگ ز تهراني‏ها تا آنجا به نعت خراساني‏ها ادامه مي‏دهد که مي‏گويد : علمشان کاخي از صدمت ويراني دور شعرشان باغي بي آفت پژماني‏ها به هر روي قصائد او خراساني اند ، ادامه مطلب…